Ejemplo super sencillo mostrado en la Tribu el 31/JUL/2010 sobre cómo usar matplotlib desde la consola.

Para más información, revisar:

>>> from matplotlib.pylab import hist, show
>>> plata = []
>>> a = plata.extend
>>> a([50])
>>> a([20]*10)
>>> a([10]*13)
>>> a([5]*8)
>>> a([2]*35)
>>> a([1]*1)
>>> plata
[50, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
>>> hist(plata, 100, (0,100))
(array([ 0, 1, 35, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]), array([  0.,
     9.,  10.,  11.,  12.,  13.,  14.,  15.,  16.,  17.,
     18.,  19.,  20.,  21.,  22.,  23.,  24.,  25.,  26.,
     27.,  28.,  29.,  30.,  31.,  32.,  33.,  34.,  35.,
     36.,  37.,  38.,  39.,  40.,  41.,  42.,  43.,  44.,
     45.,  46.,  47.,  48.,  49.,  50.,  51.,  52.,  53.,
     54.,  55.,  56.,  57.,  58.,  59.,  60.,  61.,  62.,
     63.,  64.,  65.,  66.,  67.,  68.,  69.,  70.,  71.,
     72.,  73.,  74.,  75.,  76.,  77.,  78.,  79.,  80.,
     81.,  82.,  83.,  84.,  85.,  86.,  87.,  88.,  89.,
     90.,  91.,  92.,  93.,  94.,  95.,  96.,  97.,  98.,
     99., 100.]), <a list of 100 Patch objects>)
>>> show()
/images/Recetario/Histograma/ej_tribu.jpg